top of page

NFT

2021年に海外のアートフェア限定で制作されたNFT作品です​

NFT -MATTHEW-

NFT -MATTHEW-

2021 POOL ART FAIR 2021 Limited (FRANCE)

NFT - HAPPY? -

NFT - HAPPY? -

2021 POOL ART FAIR 2021 Limited (FRANCE)

ART NFT

ART NFT

NOUVELLES Magazine POOL ART FAIR 2021 Limited (FRANCE)

bottom of page